Головна » Файли » Мої файли

Творча група вчителів
[ Викачати з сервера (143.0 Kb) ] 25.01.2016, 23:14

План роботи творчої групи вчителів

на 2015-2016  н.р.

 

І рік роботи

 

Тема дослідження: Формування успішної особистості школяра шляхом використання нових інформаційних технологій.

Мета:   виявлення проблеми, обґрунтування її актуальності. Формування готовності педагогів до використання нових інформаційних технологій у навчально-виховний процес. Психологічне, організаційне, науково-методичне і матеріально-технічне забезпечення умов вивчення, використання та вдосконалення нових технологій навчання.

Предмет дослідження:

Вивчення можливостей використання комп’ютерних технологій у навчально-виховній та управлінській діяльності школи.

Мета дослідження:

Мотивація, стимулювання, науково-методична підготовка та прогнозування процесу опанування нових технологій навчання.

Методи дослідження:

-         науково-теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури;

-         аналіз досвіду роботи педагогічного колективу;

-         бесіди, анкетування, тестування, аналіз діяльності, педагогічне спостереження;

-         методи математичної статистики.

Напрямки дослідження:

- створення умов для розвитку творчої особистості вчителів та учнів;

-    вивчення рівня підготовки вчителів до впровадження нових технологій навчання;

-   виявлення ініціативної ініціативи

 

Склад групи

3

з/п

Прізвище  вчителя

Предмет

викладання

Тема, над якою працює член групи

1

Луцик  Роман Володимирович

 

математика

Формування креативної компетентності вчителя як засіб його професійного зростання

2

Хабовська  К.В.

Фізика

Природознавство

інформатика

Підготовка учнів до життя в інформаційному середовищі шляхом медіа-освіти

 

3

Дубчак  С.М.

 

математика інформатика

Проблема формування мотивації навчальної діяльності школярів за сучасних умов

 

 

4

Щегельська  Н.М.

 

математика

Інтеграція інформаційних та комунікативних технологій у навчанні

 

 

5

Костюк О.А.   

 

Трудове навчання

Психолог

 

Психологічні й соціальні особливості обдарованих дітей

 

6

Чапай  В.М.

 

Англійська мова

Німецька мова

Світова література

Духовне самовиховання школяра на основі інтерактивних технолог

 

План роботи

 

з/п

Зміст роботи

Термін  виконання

Відповідальний

 

Прим.

1.

Засідання І

 

 

 

 

1.     Ознайомлення членів творчої групи з проблеми   та  завданнями роботи.

 

2.     Опрацювання нових публікацій з проблеми формування успішної особистості школяра шляхом використання нових інформаційних технологій. Вивчити освітні видання та створити картотеку з питань формування успішної особистості школяра шляхом використання нових інформаційних технологій.

 

 

3.  Використання презентацій PowerPoint як засобу ІКТ (правила створення, вимоги до оформлення, використання на різних етапах уроку, технологія створення презентацій)  

 

4. Розробка моделей уроку згідно з проблемою (практичне заняття)

 

 5.Знайомство з моделлю портфоліо педагога.

 

 

___
вересня

Луцик Р.В.

 

 

 

Члени  творчої  групи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дубчак  С.М.

 

 

 

 

 

Щегельська Н.М.

 

 

Хабовська  К.В.

 

 

Робота  між  засіданнями

 

1.Скласти інформаційний довідник: список літератури, публікацій з даного питання.

 

 

2. Організація  роботи  курсів для  вчителів,  які потребують допомоги  в  освоєнні ІКТ.

 

 

 

 

 

 

 

Члени творчої  групи

 

 

 

Хабовська  К.В.

Дубчак С.М.

 

2.

Засідання  ІІ

 

 

 

 

1. Засоби Microsoft Office Word, Excel (основні засоби, технології застосування   і використання на різних етапах уроку)

 

2. Оснащення навчальних кабінетів необхідним дидактичним інформаційним матеріалом.

 

3.  Організація  самостійної  роботи учнів (навчальні програми типу "Репетитор", енциклопедії, розвиваючі програми).

 

4. Система контролю та перевірки (тестування з оцінюванням, контролюючі програми);

 

 

 

листопада

Дубчак  С.М.

 

 

 

 

Щегельська  Н.М.

 

 

 

Луцик  Р.В.

 

 

 

 

Хабовська  К.В.

 

 

Робота  між  засіданнями

1. Робота в групах. Напрацювання методичних рекомендацій щодо ефективного використання ІКТ  на уроках математики,  фізики,  біології.

 

2.Анкетування «Рівень володіння інформаційними технологіями педагогами навчального закладу».

 

 

 

 

 

Члени творчої  групи

 

 

 

Члени творчої  групи

 

 

3.

Засідання  ІІІ

 

 

 

 

1.Організація  та  проведення психолого-педагогічного семінару «Психологічні аспекти формування особистості.  Вплив  ІКТ  на  розвиток  особистості.»

 

2.Участь  вчителів   у  методичних  декадах,  взаємовідвідування уроків з проблеми «Використання інформаційно - комунікаційних технологій у навчальному процесі»

 

3.Організація    методичної   сесії  на тему «Проектуємо успішний урок».

 

4. Методика  закріплення викладеного матеріалу (тренінг - різноманітні навчальні програми, лабораторні роботи);

 

 

 

 

____

лютого

Костюк  О.А.

Луцик  Р.В.

 

 

 

 

Члени творчої  групи

 

 

 

 

Члени творчої  групи

 

 

Щегельська Н.М.

Хабовська К.В.

 

 

 

Робота  між  засіданнями

  1. Відвідування та аналіз уроків з метою вивчення ефективного використання комп’ютерних технологій.

 

  1.    Систематизація напрацьованих методичних матеріалів

 

3.Створити скриньку методичних потреб  учителів із визначеної проблеми.

 

 

 

 

 

Члени творчої  групи

 

 

 

Члени творчої  групи

 

Члени творчої  групи

 

 

 

Засідання  ІV

 

 

 

 

1.Застосування  ІКТ   щодо  розвитку здібностей і природних обдарувань учнів;

 

2.Організація  виставки   методичних знахідок "Члени творчої групи вчаться і навчають".

 

3. Вивчення думки учителів, учнів, батьків щодо якості  застосування  ІКТ ( підготувати  анкети  набатьківські збори).

 

 

4).Підведення підсумків роботи творчої групи у 2014-2015н.р., обмін думками щодо планування роботи на наступний рік,     діагностування перспективних   проблем для опрацювання на засіданнях творчої групи в наступному навчальному році.

 

 

 

_____

квітня

Луцик  Р.В.

 

 

 

Щегельська Н.М.

Хабовська К.В.

 

 

Члени творчої  групи

 

 

 

Члени творчої  групи

 

 

 

 

Робота  між  засіданнями

1Систематизувати матеріали освітніх видань з проблеми

 

2.Підготовка   та  демонстрація  програм до уроків: презентацій, тестів, проектів;

 

3. Створення портфоліо вчителів ТГ;

 

4.Узагальнення власного досвіду, публікація в освітньому співтоваристві

 

 

 

Члени творчої  групи

 

 

Члени творчої  групи

 

 

Члени творчої  групи

 

Члени творчої  групи

 

 

 

ІІ рік роботи

 

Тема дослідження: Формування успішної особистості школяра шляхом використання нових інформаційних технологій.

Мета: ознайомитись з надбанням педагогічної і методичної науки та перспективним досвідом з даного питання; провести апробацію елементів педагогічного досвіду та його пропаганда серед педагогічного колективу

Предмет дослідження:

Процес впровадження ідей формування успішної особистості школяра шляхом використання нових інформаційних технологій на основі вдосконалення уроку.

Мета дослідження:

Мотивація, стимулювання, науково-методична підготовка та прогнозування процесу опанування нових технологій навчання.

Напрямки дослідження:

-         впровадження нових технологій навчання в процесі викладання природничо-математичних предметів;

-         активні форми організації навально-пізнавальної діяльності учнів;

-         створення оптимальних умов для інтелектуального розвитку кожної дитини як особистості;

-         орієнтація на розвиток особистості учнів;

-         розширення сфери урочної системи навчання.

 

План роботи

 

з/п

Зміст роботи

Термін  виконання

Відповідальний

 

Прим.

1.

Поповнення банку даних   роботи  над проблемою.

Протягом

року

Члени творчої  групи

 

2.

Оснащення навчальних кабінетів необхідним дидактичним інформаційним матеріалом

Протягом

року

Члени творчої  групи

 

3

 Забезпечення вільного доступу учнів до необхідної інформації.

 

 

Постійно

Адміністрація

НВК

 

4

Засідання м/о класних керівників «Кроки духовного самовиховання школяра на основі інтерактивних технологій»

 

Січень

ЗДВР

 

5

Семінар-практикум «Проблеми обдарованості або обдарована дитина: яка вона?»

Грудень

 

Члени творчої  групи

 

6

Організувати методичну сесію на тему «Проектуємо успішний урок».

 

 

Лютий

Члени творчої  групи

 

7

 

Березень

 

Члени творчої  групи

 

8

Методичний практикум для вчителів «Освітні технології»

 

 

Квітень

 

Члени творчої  групи

 

9

Звіт на засіданні методичної ради «Про синтез інформаційно-комп’ютерних та інноваційних педагогічних технологій на уроках природничо-математичного циклу».

 

 

 

травень

Члени творчої  групи

 

 

Тематика засідань

 

Жовтень

 

1.     Дискусійна трибуна з проблеми. Вироблення стратегії і тактики методичної роботи на другому етапі роботи над проблемою.

2.     Обговорення та затвердження плану роботи творчої групи.

3.     Визначення конкретних завдань членам творчої групи.

4.     Обговорення результатів діагностування.

 

Листопад

 

1.     Формування креативної компетентності вчителя:

-      Психолого-педагогічна готовність учителів до інноваційної діяльності.

                                                                                                       Костюк О.А.

-         Методологія формування креативної компетентності вчителя як засіб його професійного зростання в системі неперервної післядипломної педагогічної освіти

                                                                                                   Монько Є.П.

-         Портфоліо вчителя як форма творчого звіту

                                                                                                  Монько  Є.П.

-         Особистісне й професійне зростання педагога як умова розвитку школи

 

Січень

 

1.     Як сформувати креативну особистість:

-         Кроки духовного самовиховання школяра на основі інтерактивних технологій

                                                                                                       Чапай  В.М.

-         Здоров’я. Інтелект. Самопізнання

Хабовська  К.В.

-         Характер. Пошук себе. Соціальна роль

Костюк  О.А.

-         Соціальна самореалізація. Професійна самореалізація. Духовна самореалізація

                                                                                               Дубчак С.М.

 

Квітень

 

1.     Інтеграція інформаційних та комунікаційних технологій у навчанні:

-         Формування життєвих компетентностей у сучасному інформаційному просторі

Луцик  Р.В.

-         Значення комп’ютерної техніки в процесі навчання учнів.

                                                                                           Хабовська К.В.

-         Використання прикладного забезпечення та прикладного програмового забезпечення навчального призначення на уроках математики

Дубчак  С.М.

-         Використання медіа теки. Тестові програми та презентації

                                                                                            Щегельська Н.М.

                          -         Дослідження з використанням ПК на уроках. Особливості організації навчальної діяльності з використанням комп’ютерної техніки.

                                                                                              Монько Є.П.

Категорія: Мої файли | Додав: Pazuk
Переглядів: 1035 | Завантажень: 34 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]