Головна » Файли » Мої файли

Творча група вчителів початкових класів
[ Викачати з сервера (93.0 Kb) ] 25.01.2016, 23:39

 

 

 

Робота

творчої  групи  вчителів

початкових  класів на

2015-2016  н.р.

 

ТЕМА:        Розвиток особистості через   запровадження інформаційних та здоров'язберігаючих технологій

Мета роботи:

Випереджуюче вивчення проблеми розвитку інноваційного потенціалу, психолого-педагогічне забезпечення і розробка рекомендацій з питань запровадження інформаційних та здоров'язберігаючих технологій.

 

Методи роботи:

Науково-теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури з питань інформатизації, аналіз  передового та власного досвіду, психодіагностика розвитку, мотивації до навчання, мікроклімату   та спілкування в  учнівських колективах.

 

Основні завдання роботи творчої групи:

1. Розробити питання по вирішенню проблеми творчої групи.

2. Сприяти впровадженню в практику роботи школи досягнень педагогічної науки і передового педагогічного досвіду, нових методик навчання учнів.

3. Вивчати і запроваджувати передовий педагогічний досвід вчителів.

4. Прийняти участь в організації конференцій, педагогічних читань.

5. Готувати матеріал для випуску методичних бюлетенів.

6. Сприяти удосконаленню педагогічного процесу і виховної роботи в школі. Направляти і активізувати роботу семінарів по вивченню педагогіки і психології, по вирішенню проблемного питання.

 

План  роботи  творчої групи  вчителів початкових  класів

 

з/п

Зміст  роботи

Дата засідання

Хто  відповідає

примітка

 

Засідання  І

 

 

 

 

1)Визначення цілей та завдань діяльності. Затвердження плану роботи творчої групи.

2) Використання презентацій PowerPoint як засобу ІКТ (правила створення, вимоги до оформлення, використання на різних етапах уроку, технологія створення презентацій)

3) Організація роботи вчителів над темами самоосвіти.

4) Засоби Microsoft Office Word, Excel (основні засоби, технології застосування, і використання на різних етапах уроку).

Анкетування «Рівень володіння інформа-ційними технологіями педагогами творчої групи».

5) Знайомство з моделлю портфоліо педагога.

 

24.09

Стефанюк  О.М.

 

 

Хабовська К.В.

 

 

 

Хабовська  Л.А.

 

Хабовська К.В.

 

 

 

Стефанюк О.М.

 

 

Робота  між  засіданнями:

 1. Взаємовідвідування уроків з проблеми «Використання інформаційно - комунікаційних технологій у навчальному процесі».
 2. Розробка презентацій  до  уроків  природознавства у  3 класі.
 3. Вивчення досвіду  з  впровадження  технології  «Навчання  у  русі»  за  методикою  О.Дубогай.
 4. Створення портфоліо вчителя початкових класів
 5. Вивчити та опрацювати науково-методичну літературу, матеріали періодичної педагогічної преси.

 

 

Члени творчої  групи

 

Стефанюк  О.М.

Хабовська Л.А.

 

Драчова  Л.А.

 

 

Члени творчої  групи

 

 

 

Засідання  ІІ

 

 

 

 

1). Впровадження здоров’язберігаючих  технологій як умова формування здоров’я школярів(за методикою «Інтеграція пізнавальної і рухової діяльності в системі навчання і виховання школярів О. Д. Дубогай, доктора педагогічних наук, професора, завідувачки кафедри фізичного виховання і здоров’я НПУ ім. М. П. Драгоманова.

 

2). Методика пізнавальної і рухової діяльності в процесі навчання;

організація і методика проведення фізкультхвилинок, хвилинок релаксації.

 

3). Створення  міні проектів  з  учнями  початкових  класів.

 

4). Обмін досвідом:   застосування  ІКТ  у  навчально –виховному  процесі  та  вироблення  в  учнів  свідомої  поведінки  щодо  роботи  з  ПК.

 

19.11

Драчова  Л.А.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стефанюк  О.М.

 

 

 

 

Хабовська К.В.

 

 

Члени творчої  групи

 

 

Робота  між  засіданнями:

1). Створення  науково-методичної бази для застосування технології.

 

2). Проведення  виховних  заходів для учнів  з метою  орієнтації  дітей на здоровий спосіб життя.

 

3). Висвітлення  питання   впровадження  здоров’язберігаючих технологій   на  батьківських  зборах.

 

4). Презентація напрацювань з теорії і методики впровадження  здоров’язберігаючих технологій  

 

 

 

Члени творчої  групи

 

Члени творчої  групи

 

 

Члени творчої  групи

 

 

Члени творчої  групи

 

 

Засідання  ІІІ

 

 

 

 

1).  Вироблення рекомендацій щодо проведення методичної  декади вчителів  початкових  класів «Використання комп'ютерних   та здоров’язберігаючих технологій на уроках».

 

2). Обмін думками „Я роблю це так” (презентація програми дослідження індивідуальної науково-методичної проблеми)

 

3).Методичний консиліум. Відгуки членів творчої групи про досвід роботи вчителя Коваль  Т.М. на запропоновані теми: "Щодо відвіданих уроків...",  "Вивчаючи систему роботи вчителя ..."; "Учитель як особистість".

 

4).Робота в групах. Напрацювання мето-дичних рекомендацій щодо ефективного використання телекомунікаційних технологій на уроках математики.

 

5).Коло ідей. Затвердження структури та змісту підготовленого методичного  порадника  щодо  проведення  фізкультхвилинок  та  рухливих  ігор для учнів  початкових   класів.

_.02

Члени творчої  групи

 

 

 

 

Члени творчої  групи

 

 

 

Члени творчої  групи

 

 

 

 

 

Члени творчої  групи

 

 

 

Члени творчої  групи

 

 

 

Робота  між  засіданнями:

 

 1. Відвідування та аналіз уроків з метою вивчення ефективного використання комп’ютерних технологій.
 2.    Систематизація напрацьованих методичних матеріал
 3.  

Засідання ІV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__.04

 

 

 

Члени творчої  групи

 

Члени творчої  групи

 

 

1).Дискусія „Використання інформаційно-телекомунікаційних технологій на уроці математики,  природознавства. Вплив комп’ютера на здоров'я дітей”.

 

2).Виставка методичних знахідок "Члени творчої групи вчаться і навчають".

 

3). Вивчення думки учителів, учнів, батьків щодо якості навчальних підручників, що апробуються (анкетування).

 

4).Підведення підсумків роботи творчої групи у 2014-2015н.р., обмін думками щодо планування роботи на наступний рік, діагностування перспективних проблем для опрацювання на засіданнях творчої групи в наступному навчальному році.

 

Робота  між  засіданнями:

 1. Підготовка програм до уроків: презентацій, тестів, проектів;

 

 1.  створення портфоліо вчителів ТГ;

 

 1. узагальнення власного досвіду, публікація в освітньому співтоваристві

 

 

 

 

Члени творчої  групи

 

 

 

Члени творчої  групи

 

Члени творчої  групи

 

 

Члени творчої  групи

 

 

 

 

 

 

Члени творчої  групи

 

Члени творчої  групи

 

Члени творчої  групи

 

 

 

Громадські доручення (індивідуальні завдання)

членів творчої групи.

 

з/п

П І П

Індивідуальна

науково-метод. проблема

Завдання, як члена тв. групи

Термін виконання

Форма узагальнення

1.

Стефанюк

Оксана

Михайлівна

Застосування  інтерактивних   методів  навчання із  застосуванням методики «Навчання  у  русі»  при навчанні  учнів  початкових  класів.

1.Вивчати і запроваджувати передовий педагогічний досвід вчителів

2.Систематизація напрацьова-них методичних матеріалів

Постійно

 

 

 

 

До  квітня 2016р

Методичний  порадник

2.

 

Хабовська

Людмила Анатоліївна

Впровадження інтерактивних методів  при  навчанні   учнів  початкових  класів із  застосуванням  методики  «Навчання  у  русі». 

1.Впровадження в практику роботи школи досягнень педа-гогічної науки і    передового педагогічного досвіду, нових методик навча-ння учнів.

2.Систематизація напрацьо-ваних методич-них матеріалів

Постійно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До  квітня 2016р

Презентація  форм  роботи

3.

Драчова Людмила Анатоліївна

Впровадження  інтерактивних  методів  навчання  з  елементами  методики  «Навчання  у  русі».

 

 

1.Вивчати і за-проваджувати передовий педа-гогічний досвід вчителів.

2.Готувати матеріал для випуску мето-дичних бюлетенів

Постійно

 

 

 

 

До  квітня 2016р

Методичний  порадник

4.

Коваль

Таїсія

Миколаївна

Застосування  здоров’язберігаю-чих  технологій  та  інтерактивних  форм  у  роботі з  учнями  початкових класів.

 

1.Вивчати і запроваджувати передовий педагогічний досвід вчителів

2.Готувати матеріал для випуску методичних бюлетенів

Постійно

 

 

 

 

До  квітня 2016р

Презентація  форм  роботи

5

Хабовська Катерина  Вікторівна

 

Здоров’язберігаючі  технології  на  уроках  інформатики у  початковій  школі.

1.Готувати матеріал для випуску мето-дичних бюлетенів

До  квітня 2016р

Методичний бюлетень

6.

Пазюк

Іванна

Василівна

Здоров’язберігаючі  технології  при  роботі  ГПД.

1.Готувати матеріал для випуску мето-дичних бюлетенів

До  квітня 2016р

Методичний бюлетень

Список    членів  творчої  групи

1. Стефанюк Оксана  Михайлівна  -  керівник  ТГ,  вчитель  початкових  класів  вищої  категорії,      вчитель –методист.

 

 1. Хабовська  Людмила  Анатоліївна- вчитель  початкових  класів  вищої  категорії,   старший   вчитель.

 

 1. Коваль  Таїсія  Миколаївна  - вчитель  початкових  класів  першої категорії.

 

 1. Пазюк  Іванна  Василівна - вчитель  початкових  класів,  спеціаліст,  вихователь ГПД

 

 1. Хабовська Катерина  Вікторівна -  вчитель інформатики,  спеціаліст  першої  категорії.

 

 1. Драчова  Людмила Анатоліївна- вчитель  початкових  класів,  спеціаліст  другої  категорії.
Категорія: Мої файли | Додав: Pazuk
Переглядів: 1901 | Завантажень: 45 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]